We Think Binck is een samenwerkingsverband van marktpartijen die betrokken zijn bij de herontwikkeling van de Haagse Binckhorst.  

10 marktpartijen (meer altijd welkom!)
• 80% van de private ontwikkelingen op de Binckhorst
Developing Apart Together (DAT)
10 Ontwikkelprincipes

“WE THINK BINCK”: We bouwen samen aan de kwaliteit van de Binckhorst: duurzaam, leefbaar, bereikbaar en divers.

Wat er al is
Wat komt er

Developing Apart Together

De marktpartijen van We Think Binck hebben allemaal een grondpositie, een onherroepelijke vergunning, of een lopend (tijdelijk) project op de Binckhorst. Ieder ontwikkelt op de eigen positie. Het gezamenlijk belang ligt in een kwalitatieve gebiedsontwikkeling van de gehele Binckhorst.

Om het gezamenlijke belang te behartigen werkt We Think Binck nauw samen met de gemeente, bewoners en gebruikers. Deze nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen in de (her)ontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren noemen we Developing Apart Together (DAT).

De gewenste tijdelijke en toekomstige kwaliteiten voor de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst zijn door We Think Binck samengevat in 10 Ontwikkelprincipes. Hierin zijn de ambities van de gemeente en van I’M Binck integraal overgenomen.

10 Ontwikkelprincipes van We Think Binck

We:
• Behouden het industriële karakter;
• maken de openbare ruimte tot framework van het gebied;
• mengen wonen en werken (blurring);
• koesteren oude en nieuwe schone maakindustrie;
• zetten in op goede (langzaam) verkeersverbindingen;
• maken de Binckhorst circulair;
• ontwikkelen met de menselijke maat als uitgangspunt;
• voegen betekenis toe voor Den Haag en de regio;
• streven naar diversiteit in woonsferen;
• werken samen.

Duurzame energie

Het voormalige industriegebied de Binckhorst transformeert tot stoere, hippe woonwijk. Voor alle nieuwe woningen zijn veel duurzame energiebronnen nodig. Samen met de gemeente Den Haag heeft We Think Binck een onderzoek laten uitvoeren naar vraag en capaciteit.

De ondergrond biedt voldoende capaciteit voor de levering van duurzame energie aan de toekomstige ontwikkelingen. Een combinatie van warmte-koudeopslag, bodemlussen en de slimme inzet van oppervlaktewater geeft capaciteit aan in ieder geval 9.000 woningen en werkplekken.

Omdat de vraag niet evenredig over het gebied verdeeld is, is samenwerking tussen markt en overheid cruciaal. De energielevering voor gebieden met een grotere vraag dan de capaciteit van de bodem op die plek, kan aangevuld worden met duurzame energie van kavels waar de vraag kleiner is.

Partijen moeten daarvoor met elkaar afstemmen hoe de bodem en het oppervlaktewater zo benut kan worden, dat er in iedere fase van de herontwikkeling voldoende ruimte over blijft voor de volgende ontwikkelingen. Gezamenlijk plannen en organiseren is een absolute voorwaarde.

Meedoen met We Think Binck Den Haag?

We Think Binck staat altijd open voor nieuwe deelnemers. Samen kunnen we de Binckhorst transformeren tot bruisende woon- en werkomgeving! Wie zoeken we?

• Je bent een marktpartij die de ambities van We Think Binck deelt;
• je bent een marktpartij met een grondpositie op de Binckhorst;
• je bent een marktpartij met ontwikkelplannen voor de Binckhorst;
• je bent een marktpartij die de 10 ontwikkelprincipes van We Think Binck omarmt.

Contact

Jos van Boxtel
ontwikkelaar bij STEBRU

telefoon: +31 (0)180 333 170

MAIL